Welkom op Kerkmusical.nl

Laat u inspireren

Klik op het logo en lees alle informatie over het verhaal, de muziek en de materialen die u ontvangt als u een musical bestelt.
Ga naar Musical ‘Johannes de Doper’

Musical ‘Johannes de Doper’

Al in het Oude Testament spreekt Jesaja over de komst van Johannes. In de Evangeliën zijn stukjes van zijn levensverhaal terug te vinden. In de musical ‘Johannes de Doper’ volgen we de weg die Johannes gaat, gezien door de ogen van één van zijn volgelingen. We zien zijn aanvaringen met de Schriftgeleerden, zijn bijzondere band met Jezus, de mensen die hij doopt en uiteindelijk zijn dood. Hoe moet het vanaf daar verder? Een boeiend verhaal met een sterke boodschap. God heeft met ons allemaal een bedoeling. Leef met Hem en zoek de roeping die Hij voor je heeft!

Ga naar Musical ‘Sara’

Musical ‘Sara’

Het verhaal van Sara, de vrouw van aartsvader Abraham. Ze laten het bekende achter en gaan samen met hun neef Lot op reis. Ze moeten vertrouwen op een onbekende God en dat vraagt veel van ze. Die God belooft hen dat Sara een zoon ter wereld. Maar ze is al oud en verliest langzamerhand alle hoop… We volgen Sara en Abraham op de weg die ze gaan. Met al hun twijfels en verkeerde beslissingen, maar ook hun geloof en liefde voor elkaar. Een eeuwenoud verhaal, maar met een boodschap die ook vandaag nog mensen inspireert. Want wie durft te vertrouwen wordt gezegend zoals zij!

Musicals door en voor uw gemeente!

Waarom het zo mooi is om een musicalproject uit te voeren.
Elkaar ontmoeten. Talent gebruiken. Verhalen beleven.

Binnen veel kerkelijke gemeentes is er de wens om elkaar ook op een andere manier te ontmoeten en met de Bijbel bezig te zijn. Het instuderen van een musical is hiervoor een prachtige vorm. Het repeteren en samenwerken brengt de deelnemers van alle leeftijden met elkaar in contact, terwijl gemeenteleden kunnen meegenieten van het eindresultaat. Het is een laagdrempelige activiteit waar ook mensen van buiten de gemeente zich door aangesproken zullen voelen. Gemeenteopbouw in de breedste zin van het woord! De musicals ‘Johannes de Doper’ en 'Sara’ vertellen een indrukkend verhaal. Gespeeld in de tijd van lang geleden, maar vertelt op een eigentijdse manier. Zodat u een prachtige invulling kunt geven aan deze gemeenteactiviteit!

  • De musicals geven de mogelijkheid om allerlei leeftijden mee te laten doen. Er zijn speciale onderdelen voor kinderen en jongeren.

  • De musical wordt aangeleverd in een zeer compleet pakket, inclusief oefencd's voor de verschillende koorpartijen

  • De musicals zijn goed uit te voeren door een gezelschap van minimaal 25 personen. Maar ook grotere groepen kunnen er mee aan de slag!

  • De verhalen spelen in de oude tijd. Maar de boodschap is van alle tijden en wordt in tekst en muziek prachtig vertelt.

Over de schrijvers

Lees hier in het kort wie Leonie & Henk zijn. Meer weten? Ga naar www.leonie.nu

Leonie van den Berg

Testschrijver – Componist
12 november 1984 – Getrouwd, 1 dochter – Werkt als (muziek-) docent in het basis- en middelbaar onderwijs – Actief op scholen en in kerken voor World Vision – Ervaring als dirigente – Schrijft teksten en melodieën voor zichzelf en projecten

Henk Lip

Componist – Arrangeur
2 mei 1967 – Getrouwd, 3 dochters – Werkt fulltime als service adviseur – Veel ervaring als koordirigent en als muzikant – Componeert en arrangeert (koor-)muziek en ontwikkelt backingtracks

Reacties

Nieuws