2 september 2015

Johannes de Doper

Al in het Oude Testament spreekt Jesaja over de komst van Johannes. In de Evangeliën zijn stukjes van zijn levensverhaal terug te vinden. In de musical ‘Johannes de Doper’ volgen we de weg die Johannes gaat, gezien door de ogen van één van zijn volgelingen. We zien zijn aanvaringen met de Schriftgeleerden, zijn bijzondere band met Jezus, de mensen die hij doopt en uiteindelijk zijn dood. Hoe moet het vanaf daar verder? Een boeiend verhaal met een sterke boodschap. God heeft met ons allemaal een bedoeling. Leef met Hem en zoek de roeping die Hij voor je heeft!

De musical ‘Johannes de Doper’ is zeer geschikt om uit te voeren met een grote groep mensen. Het is mogelijk om kinderen mee te laten doen aan de musical, wat het project nog specialer maakt. Het decor en de kleding kan naar eigen smaak en mogelijkheden worden vormgegeven.

Het koor
De muziek is vierstemmig geschreven (SATB). Het is qua niveau goed te doen om dit in een aantal maanden in te studeren, ook met minder geoefende stemmen. Goede koorleiding is hierbij wel een vereiste.
Er een aantal hulpmiddelen voorhanden. De bladmuziek kan voor iedereen worden gekopieerd. Er zijn muziektracks gemaakt, waarmee men thuis kan oefenen. Deze worden als volgt aangeleverd:

1. Alleen de muziek
2. De muziek en de partijen vierstemmig
3. De muziek met alleen de sopraan-, alt-, tenor- of baspartij.

Ook wordt er een uitgebreidere partituur aangeleverd, waarin de pianopartij is uitgewerkt en er partijen geschreven staan voor andere instrumenten die optioneel kunnen worden ingezet om de live begeleiding nog mooier te maken.

De acteurs
Er zijn veel verschillende rollen te verdelen. Er zijn rollen waarbij:

1. alleen gesproken hoeft te worden
2. alleen gezongen hoeft te worden
3. er gesproken en gezongen moet worden

De grote van deze rollen varieert sterk. Er zijn zowel dames als heren van verschillende leeftijden nodig. Grime kan natuurlijk ook een hoop doen.
Er wordt een script aangeleverd, dat voor alle deelnemers kan worden gekopieerd.
Ook is er een duidelijk schema met een omschrijving van de rollen om de verdeling makkelijker te maken.


Extra
DSC_1227
Bij het script wordt ook een draaiboek geleverd, met daarin een overzicht van de rollen en liedjes per scene. Ook worden er tips gegeven voor het repeteren en de planning en staan er suggesties in voor decor en de kleding. Dit kan een grote hulp zijn in het toewerken naar de uitvoering. Tot slot is het ook mogelijk om digitaal materiaal aangeleverd te krijgen wat kan worden gebruikt in de PR rond de musical. Dus ook als uw gemeente nog geen ervaring heeft met zo’n grootschalig project en wat daar allemaal bij komt kijken, is de musical ‘Johannes de Doper’ zeer geschikt!

Informatiepakket
Als meer informatie gewenst is, dan is het mogelijk een (digitaal) informatiepakket te ontvangen. Hierin zijn muziekfragmenten van de liedjes en onderdelen van het script en bladmuziek opgenomen ter inzage. Neem contact op om het informatiepakket aan te vragen. 

Aanschaf musical ‘Johannes de Doper’
Het volledige pakket kan worden aangeschaft voor €300,- (exclusief €6,75 verzendkosten). Na de aanvraag ontvangt u een factuur. Na betaling wordt de musical binnen 10 werkdagen thuisgestuurd. Neem contact op om de musical te bestellen.