2 september 2015

Sara

De musical vertelt het verhaal van Sara, de vrouw van aartsvader Abraham. Ze laten al het bekende achter, om samen met hun neef Lot op reis te gaan. Ze moeten vertrouwen op een onbekende God en dat vraagt veel van ze. Diezelfde God belooft hen meerdere malen dat Sara een zoon ter wereld zal brengen die op zijn beurt een groot volk zal voortbrengen. Maar Sara is oud en verliest langzamerhand alle hoop… Regelmatig volgen ze niet altijd het plan van de Heer, maar besluiten ze Hem een handje te helpen. Maar dat heeft altijd consequenties.
We volgen Sara en Abraham op de weg die ze gaan. Met al hun twijfelen verkeerde beslissingen, maar ook hun geloof en hun liefde voor elkaar. Een eeuwenoud verhaal, maar met een boodschap die ook vandaag nog mensen inspireert. Want wie durft te vertrouwen wordt gezegend zoals zij!

De musical ‘Sara’ is zeer geschikt om uit te voeren met een middelgrote tot grote groep mensen. Er zijn 17 tekstrollen voor volwassenen. Daarnaast is er een koor nodig, waardoor er in principe geen maximum zit aan het aantal deelnemers. Er zijn 2 tekstrollen voor kinderen/jongeren en kan een groep kinderen een aandeel hebben. Dit maakt het project nog specialer!
Het decor en de kleding kan naar eigen smaak en mogelijkheden worden vormgegeven.

Het koor
De muziek is vierstemmig geschreven (SATB). Het is qua niveau goed te doen om dit in een aantal maanden in te studeren, ook met minder geoefende stemmen. Goede koorleiding is hierbij wel een vereiste.
Er een aantal hulpmiddelen voorhanden. De bladmuziek kan voor iedereen worden gekopieerd. Er zijn muziektracks gemaakt, waarmee men thuis kan oefenen. Deze worden als volgt aangeleverd:
1. Alleen de muziek
2. De muziek en de partijen vierstemmig
3. De muziek met alleen de sopraan-, alt-, tenor- of baspartij.
Ook wordt er een uitgebreidere partituur aangeleverd, waarin de pianopartij is uitgewerkt.


De acteurs
Er zijn verschillende rollen te verdelen. Er zijn rollen waarbij:
1. alleen gesproken hoeft te worden
2. er gesproken en gezongen moet worden
De grote van deze ro
llen varieert. Er wordt een script aangeleverd, dat voor alle deelnemers kan worden gekopieerd. Ook is er een duidelijk schema met een omschrijving van de rollen om de verdeling makkelijker te maken.


Extra

Bij het script wordt ook een draaiboek geleverd, met daarin een overzicht van de rollen en liedjes per scene. Ook worden er tips gegeven voor het repeteren en de planning en staan er suggesties in voor decor en de kleding. Dit kan een grote hulp zijn in het toewerken naar de uitvoering. Tot slot is het ook mogelijk om digitaal materiaal aangeleverd te krijgen wat kan worden gebruikt in de PR rond de musical. Dus ook als uw gemeente nog geen ervaring heeft met zo’n grootschalig project en wat daar allemaal bij komt kijken, is de musical ‘Sara’ zeer geschikt!

Bijzondere aanvulling
Voor de musical ‘Sara’ zijn animaties leverbaar die gebruikt kunnen worden om de route van het volk in beeld te brengen. Deze kunnen (ook eventueel later) digitaal worden aangeleverd (meerprijs € 35,-)

Informatiepakket
Als meer informatie gewenst is, dan is het mogelijk een (digitaal) informatiepakket te ontvangen. Hierin zijn muziekfragmenten van de liedjes en onderdelen van het script en bladmuziek opgenomen ter inzage.
Neem contact op om het informatiepakket aan te vragen. 

Aanschaf musical ‘ Sara’
Het volledige pakket kan worden aangeschaft voor €300,- (exclusief €6,75 verzendkosten). Na de aanvraag ontvangt u een factuur. Na betaling wordt de musical binnen 10 werkdagen thuisgestuurd. Neem contact op om de musical te bestellen.